Ejerskifteforsikring

 

En ejerskifteforsikring er en forsikring, der både sikrer sælger og køber i forbindelse med en hushandel. Forudsætningen for at kunne tegne en ejerskifteforsikring er, at der er lavet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport. Ejerskifteforsikringen dækker nemlig kun fejl og mangler, der ikke er beskrevet i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. En ejerskifteforsikring kan tegnes for enfamiliehuse, rækkehuse, ideelle anparter og sommerhuse.

En ejerskifteforsikring har typisk en løbetid på 5 eller 10 år. Udgiften deles mellem sælger og køber.

Udvidet ejerskifteforsikring fra 2012

Samtidig med at tilstandsrapporten blev udvidet og elinstallationsrapporten blev indført, blev dækningen i ejerskifteforsikringen også ændret i løbet af 2012. Ejerskifteforsikringen dækker ulovligt udførte elinstallationer og ulovlige varme-, ventilations- og sanitetsinstallationer.

Ejerskifteforsikringen vil fra forsikringsaftalens indgåelse desuden dække de skader og fejl, der måtte opstå fra rapporternes udarbejdelse til købers overtagelse.

Hvad kan du som køber bruge ejerskifteforsikringen til?

Det er frivilligt for køber at tegne en ejerskifteforsikring, men det er en rigtig god idé at tegne en. Ejerskifteforsikringen kan nemlig dække, hvis det viser sig, at der er fejl og mangler i huset, som ikke er omtalt i tilstandsrapporten.

Hvis boligen har en skade, der adskiller sig eller på anden måde ikke bør forventes i huse af den type og alder, kan en dækning komme på tale. Det kan fx være en skade, der er opstået på grund af en konstruktionsfejl. Hvis boligen har en defekt, som kan forventes for en bolig af den type eller alder, vil en dækning højst sandsynligt ikke komme på tale. Det kan fx være en fugtig kælder i et ældre hus. En fugtig kælder er noget, man kan forvente i ældre huse, og vil derfor ikke blive dækket.

Hvis du som køber fravælger ejerskifteforsikringen, påtager du dig selv risikoen for fejl og skader, som er opstået, før du overtog huset, og som ikke er dækket af den almindelige husforsikring.

 

Ultimate Web