Eltjek/Elinstallationsrapporten.

 

Elinstallationsrapporten indeholder resultatet af et eleftersyn (eltjek) som er en gennemgang af bygningens elinstallationer. Ved gennemgangen vurderes elinstallationernes funktionsdygtighed og hvorvidt de opfylder de krav, som var gældende, da de blev udført eller ændret. Elinstallationsrapport udarbejdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. (elektrikeren må ikke have udført elarbejde i huset tidligere).

 

Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er nødvendig for, at køber kan tegne en ejerskifteforsikring.

Hvorfor er huseftersynsordningen en fordel?

Det er frivilligt, om du vil få lavet et hus- og eleftersyn, men det er en rigtig god idé at gøre det.

Du kan nemlig frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader på boligen, hvis du

  • får lavet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport,
  • giver et tilbud om ejerskifteforsikring til køber og
  • skriftligt tilbyder at betale halvdelen af den samlede præmie for den pågældende forsikring.

Hvis du ikke gør det, har du ansvaret for skjulte fejl og mangler i 10 år. Du hæfter dog som sælger stadig for eksempelvis ulovligheder, svig og grov uagtsomhed.

Ultimate Web