Energimærkning

 

Ved salg af bygninger er det i Danmark lovpligtigt, at bygningen skal have en gyldig energimærkning.

Energimærkningen fortæller hvordan bygningens energimæssige tilstand er, samt hvordan denne kan forbedres. Det overordnede formål en energimærkning er således at motivere husejere til energibesparelser og øge effektiviteten inden for anvendelse af energi i bygninger.

I en energimærkning fastlægges ejendommen på en skala fra A til G, som du måske også kender fra hårde hvidevarer. A betyder. at bygningens energiforbrug er lavt, mens G betyder, at bygningen har et stort energiforbrug.

Energimærkning af forskellige typer bygninger

Der er forskellige regler for energimærkning, og hvornår energimærkningen skal udføres i forhold til ejendomstypen. Læs mere om dette under nedenstående udvalgte typer:

Huse, rækkehuse, andelsboliger:

Det er lovpligtigt, at der skal udarbejdes energimærkning af huse (enfamiliehuse og rækkehuse) i forbindelse med salg eller udlejning (dog kun ved huse over 60 m2). Energimærket skal udarbejdes i forbindelse med ejendommen sættes til salg i det huset skal annoncers med den energimærkningskarakter som ejendommen har.

Normalt udarbejdes der et energimærke for hvert enkelt rækkehus, men der kan også udarbejdes energimærkning for den samlede bebyggelse.

Bemærk at et energimærke ikke må være mere end 7 eller 10 år gammelt, i forbindelse med salg eller udlejning af det pågældende hus. Såfremt sælger eller ejer ikke får udarbejdet energimærket, har køber ret til at få dette udarbejdet på sælgers regning.

Sommerhuse:

Sommerhuse er ikke omfattet af reglerne omkring energimærkning. Dog er der særlige regler ved nyopførte sommerhuse eller sommerhuse benyttet som helårsbolig.

Lejligheder:

Når en ejerlejlighed skal sælges, er det lovpligtigt at fremlægge en energimærkning for lejligheden. Energimærkningen udarbejdes dog for hele ejendommen, hvis der er tale om et byggeri med flere etager.

Det er således ejerforeningen der har ansvar for at få udarbejdet et energimærke og som ejer af en ejerlejlighed kan du kræve dette overfor ejerforeningen, uden beregning (denne regel kan dog fraviges hvis der er lavet anden skriftlig aftale med ejerforeningen).

 

Ultimate Web