Vestkystmæglerens samarbejdspartnere

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne:

Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet:
    X     Ja     Totalkredit og Nykredit

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre:
    X     Ja      Nykredit, Sparekassen Vendsyssel og Dansk Boligforsikring, Nordjyske Bo Godt/ Løkken Folkeblad og Jyllandsposten


Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Ultimate Web