Skatteregler ved udlejning af fritidshuse.

 

Lejeindtægten fra bureauet samt indtægter for forbrugsafgifter skal selvangives, her kan du vælge mellem to fradragsmetoder.

  • 40 % reglen.
  • Regnskabsmæssig  fradrag.

Det er ikke muligt at skifte fra regnskabsmæssigt fradrag  til  40 % reglen, hvorimod det er muligt at gå den anden vej.

40 % reglen.

40 % reglen er den mest benyttede, da det er let og enkelt at opgøre det skattepligtige resultat. Med 40 % reglen  får du et bundfradrag på kr. 21.000,- i bruttolejeindtægten pr. fritidshus, hvis huset er udlejet via bureau - er huset ikke udlejet via bureau er bundfradraget kun kr. 10.000,-. Dernæst har du et fradrag på 40 % af resterende beløb.

Renteudgifterne på fritidshuset kan naturligvis fratrækkes på lige vilkår som alle andre renteudgifter.  

Regnskabsmæssig fradrag.

Regnskabsmæssig fradrag vil sige at du får fradrag for de faktiske udgifter, men kun i udlejningens perioden. Såfremt du vælger regnskabsmæssig fradrag tilråder vi, at du kontakter en revisor som derved kan belyse hvilke udgifter SKAT vil acceptere. 

 

 

Ultimate Web