Skøde

 

Den underskrevne købsaftale sendes til købers advokat for godkendelse og efterfølgende berigtigelse af det digitale skøde.

Købers advokat foranlediger evt. fuldmagter registreret hos tinglysningen og når disse er registreret, indberettes skødet digitalt.

De kunder, der har NEM-id får besked på at signere skødet under www. tinglysning.dk.

Når henholdvis køber og sælger har signeret skødet, kan advokaten anmelde skødet, således dette bliver registreret i den digitale tingbog.

Nogle skøder udtages til manuel behandling, hvormed ekspeditionstiden kan variere.

Når skødet er tinglyst uden anmærkninger er handlen endelig, hvorefter købesummen kan frigives til sælger.

Ultimate Web