Få vurderet din bolig.

Bestil en gratis og uforpligtende vurdering af din bolig.

Vi er din lokale professionelle ejendomsmægler, som har et indgående kendskab til lokalområdet, og vi har altid fingeren på pulsen mht. prisniveau og markedsforhold i dit område.

For at kunne lave en realistisk vurdering kommer vi ud til dig, og vi går boligen grundigt igennem sammen med dig.
Det er yderst vigtigt, at din viden også bliver vores viden.
For at fremme salget, er det vores erfaring, at små eller større forbedringer af boligen kan være en god investering, og med vores byggetekniske indsigt vil vi kunne hjælpe dig med et sådant overblik.

Derud over kan du optimere dit salg, og gøre dit hus klar til en tilstandsrapport. Hvis du udbedrer mindre skader på dit hus, kan du komme evt. anmærkninger i tilstandsrapporten i forkøbet og gøre det lettere at sælge din bolig.
Når boligkøberen først begynder at nærlæse en positiv tilstandsrapport, er de fleste gået i realitetsforhandlinger, og er begyndt at drømme om, hvor dejligt det ville være at bo der. 

Kvaliteten, materialevalg samt beliggenheden, er grundlaget hvorpå vi beregner prisen på din bolig og kort efter besøget fremsender vi salgsprisen med et salgsbudget, som viser dit overskud ved et eventuelt salg.

Herefter tilbyder vi at gennemgå alle tal og beregninger sammen med dig, når du har tid, gerne på vores kontor over en kop kaffe.

Det er vores erfaring, at en realistisk vurdering giver et effektivt salg af din bolig.
Under salgsforløbet har vi princippet: ”Solgt eller Gratis”.

 

* skal udfyldes

Ultimate Web